Actueel

Elfstedentocht, dienst in de streektaal

'It giet aon!' IJs en weder dienende is er op 12 februari, om 10.00 uur, in de Barchkerk in Barchem een kerkdienst in de streektaal.

Lees meer >>

Welkom op de website van de Hervormde Kerk van Barchem


Op deze site vindt u informatie over de Hervormde Gemeente van Barchem. Naast een aantal vaste gegevens ook de laatste informatie over de kerkdiensten en de agenda. Het laatste nieuws vind u hier links. Op http://www.stichtingbim.com leest u alles over de zondagmiddag activiteiten in de Barchkerk.

Via´meeluisteren kerkdienst´ is de kerkdienst op zondag-morgen live te volgen en zijn de kerkdiensten op een later tijdstip ook nog te beluisteren.

Onze kerk staat letterlijk in het centrum van het dorp en wil deze functie ook figuurlijk vervullen. Zo is onze pastorale- en diakonale zorg er voor allen die daar behoefte aan hebben. 

Ook ondersteunen we van harte activiteiten die de leefbaarheid in ons dorp bevorderen.
Tevens zijn wij aangesloten bij De Stichting Hulpverlening Lochemse kerken. Deze stichting heeft als doel om vanuit een Christelijke grondslag individuele financiële hulp te verlenen aan personen die voor deze hulp vallen buiten de reguliere hulp. zie:
http://www.stichtinghulpverleninglochemsekerken.nl/

Op deze wijze proberen wij Gods naam ('Ik zal er zijn voor jou') in onze leefomgeving te laten gebeuren.

De foto's in de header zijn van Hans Menop: hans@hansmenop.nl